Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημ. Σχολείου πραγματοποιούνται από 6 μέχρι 20 Μαΐου 2019, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30-11:30.  

Για το Σχ. Έτος 2019 – 2020 στην Α΄ τάξη  του Δημοτικού θα εγγραφούν όσα παιδιά συμπληρώνουν μέχρι 31 – 12- 2019 ηλικία  έξι (6)  ετών,  δηλαδή  όσα γεννήθηκαν από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

Σύμφωνα με το Ν. 3687/2008, το Ν. 4386/2016, το Π.Δ. 79/2017 και την εγκύκλιο Φ.6/58025/Δ1/12-4-2019 του ΥΠΠΕΘ τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

α. Πρόσφατο Πιστοποιητικό γέννησης (θα το αναζητήσει το σχολείο),

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (έλεγχος εμβολιασμών),

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ),   

δ. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ),

ζ. Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου με την εγγραφή και με τη λήξη του έτους Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου.

      Περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση του σχολείου (τηλ. 24630 22923). Η Σχολική μας περιφέρεια υπάρχει στο blog του σχολείου https://blogs.sch.gr/8dimptol/Ο Διευθυντής του Σχολείου


Δημήτριος Μήγγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου