Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Εγγραφές στο ολοήμερο τμήμα

Η εγγραφή στα τμήματα του Ολοήμερου είναι προαιρετική.

 Από φέτος δεν απαιτείται βεβαίωση της εργασιακής κατάστασης των γονέων/κηδεμόνων

Όλοι οι γονείς μπορούν  να γράψουν τα παιδιά τους

Προσκομίζοντας στο σχολείο την παρακάτω Αίτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου