Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

Έχω κάτι να σου πω

 Μηνύματα και ζωγραφιές από νέα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςΗ  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  α ν α π η ρ ί α   ε ί ν α ι  η   α ν α π η ρ ί α  τ η ς  ψ υ χ ή ς .
Α υ τ ή    π ο υ    σ ε     ω θ ε ί     σ τ η     σ ι ω π ή     κ α ι    σ τ ο     σ κ ο τ ά δ ι .     

 Αυτή που σε
ε γ κ λ ω β ί ζ ε ι      σ τ η      δ ι κ ή     σ ο υ      π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α      μ ε     
 μ ο ν α δ ι κ ό      ό ρ α μ α 
τ ο     « ε γ ώ » ,     π ο τ έ     τ ο     « ε μ ε ί ς » ,     ω ς     σ ύ ν ο λ ο .


Μια δίγλωσση (ελληνικά - αγγλικά) έκδοση στην οποία περιλαμβάνονται μηνύματα και ζωγραφικά
έργα παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτά καταγράφτηκαν στη διάρκεια
καλλιτεχνικών εργαστηριών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Κοινωνικής Ευθύνης για παιδιά και Νέους (ΣΚΕΠ).

Κάνε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσεις το βιβλίο όπου νέοι μα διανοητική υστέρηση αποτυπώνουν με λέξεις και χρώματα τα συναισθήματά τους

ΕΔΩ

πηγή : Άννα Παππά


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου