Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας


1. Νομοθετική εξουσία: Έργο της είναι η διατύπωση και η ψήφιση των νόμων.Την Εξουσία ασκεί η Βουλή που ψηφίζει του νόμους και Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που υπογράφει τους νόμους


2. Εκτελεστική εξουσία: Έργο της είναι η διακυβέρνηση του κράτους..Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των νόμων που ψηφίζει η Βουλή.Την εκτελεστική εξουσία ασκούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση που αποτελείται από τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς.

3.Δικαστική εξουσία: Έργο της είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών στα δικαστήρια, σύμφωνα με τους νόμους που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Τη Δικαστική εξουσία ασκούν τα δικαστήρια


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου