Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Να προσθέσω ένα τραγούδι στο ωραίο αφιέρωμα της Ειρήνης  με τη παγκόσμια ημέρα

για το Σύνδρομο Down

Ως Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down καθιερώθηκε η 21 Μαρτίου κάθε χρόνο, από τα αριθμητικά δεδομένα που συνθέτουν το σύνδρομο (3ο χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος=3.21). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου